TERE TULEMAST!

 

E-demokraatia, digitaalne demokraatia ja e-valitsus on nähtused, mis arenevad koos IKT ja avalike teenuste sektoriga. Riikide valitsused on tugevalt toetanud muutuseid informatsiooniühiskonnas ja elektroonilistes teenustes. Laias plaanis pole muutusteks mitte ainult teenuste internetti viimine ja kättesaadavaks tegemine erinevate taristute kaudu vaid see on pigem üleüldine põhjalik  strateegiline muutus avaliku sektori teenustes ja uut laadi "virtuaalne" kodanikuõigus.
Traditsioonilist osaluspoliitikat toetab vastav  tehnoloogia, internetis olev informatsioon, 24h avatud arutelud ning kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute veebilehed.
Osalemine, hääletamine ja eriti noorte kaasamine on tähtsad tegevused infoühiskonna ülesehitamisel.
Projekti eesmärgiks on töötada välja uus osalusmudel e-demokraatia jaoks, kaasates noori inimesi ülikoolidest, puuetega inimeste organisatsioonidest ja kogukondadest. E-demokraatia projekti eesmärke aitavad täita veebileht, omavalitsuste infokanalid, projekti raadioprogrammid ja 5-päevane koosolek Türgis.
Projekti lõpuks tehakse lõpparuanne, mis avaldatakse veebilehel

OODATUD on kõik erinevad soovitused ja teated e-demokraatia projekti kohta kuni 28. juunini 2013.
November 29, 2012, Ankara.


Abdurrahman KURTASLAN

Projekti koordinaator

 =>>Vajuta siia projekti plakat.
=>>Vajuta siia projekti brošüür.

       

                                                               


This project has been funded with support from the  European Commission.   Project Number is TR-E25-2012-R2. 
This publication reflects the views only of the responsible organization and  authors  and the  European Commission and  Turkish National Agency can not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.