E-DEMOKRASİ PROJESİ İNTERNET SİTESİNE HOŞGELDİNİZ

"E-demokrasi", "dijital demokrasi" "e-hükümet", " e-devlet" , enformasyon ve elektronik haberleşme teknolojileri ile birlikte gelişen kavramlar olup, hükümetler tarafından da desteklenmektedir.  

Enformasyon ve elektronik haberleşme teknolojileri demokrasinin ve halka sunulan hizmetlerin geliştirilmesi için başta gençler olmak üzere toplumun tüm katmanlarınca kullanılmaktadır. 
E-demokrasi projesi 13-30 yaş arasındaki tüm gençleri kapsayan Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir gençlik projesidir.

. Proje kapsamında E-demokrasi konusunda gençlere yönelik anketler yapılmakta, toplantılar düzenlenmekte ve elde edilen sonuçlar proje internet sitesinde yayınlanmaktadır.

28 Haziran 2013 tarihine kadar E-demokrasi projesi ile ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi bekler, saygılarımı sunarım.

29 Kasım 2012, Ankara
Abdurrahman KURTASLAN

Proje Koordinatörü

=>> Proje afişi için tıklayınız.
=>> Proje broşürü için tıklayınız.

       

                                                               

This project has been funded with support from the  European Commission.   Project Number is TR-E25-2012-R2. 
This publication reflects the views only of the responsible organization and  authors  and the  European Commission and  Turkish National Agency can not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.